poznamky-mff.git
2015-06-04 Ladislav LáskaStátnice: Rozdělení varianty "vsechno" na kapitoly. master
2015-06-04 Ladislav LáskaStátnice: Opraveno pár nesrovnalostí.
2015-06-02 Jan MusílekStátnice: Souhrn všech okruhů do jednoho souboru.
2015-06-01 Jan MusílekStátnice: opravy překlepů.
2015-05-31 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-31 Jan MusílekStátnice: kartičky s otázkami.
2015-05-30 Ladislav LáskaStátnice: Oprava některých nedostatků kombinatoriky...
2015-05-30 Ladislav LáskaStřípky z DS1: Univerzální a perfektní hashování.
2015-05-30 Ladislav LáskaStátnice: Oprava překlepu.
2015-05-30 Jan MusílekStátnice: první část zvířetníku.
2015-05-28 Ladislav LáskaStátnice: Celočíselnost LP a elipsoidová metoda.
2015-05-28 Jan MusílekStátnice: Opravy překlepů.
2015-05-28 Jan MusílekObrázky k důkazu Turánovy věty.
2015-05-28 Jan MusílekOprava překlepů.
2015-05-26 Ladislav LáskaStátnice: Teorie mnohostěnů a věta o dualitě LP.
2015-05-26 Jan MusílekStátnice: Kombinatorické počítání ++
2015-05-26 Jan MusílekStátnice: Speciální matice (hlavně Hadamardovy).
2015-05-25 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-25 Jan MusílekStátnice: Princip inkluze a exkluze, Cayleyho formule.
2015-05-24 Ladislav LáskaStátnice: Aritmeticke a ciselne algoritmy.
2015-05-24 Jan MusílekStátnice: Obrázek k TSP aproximaci přes kostry.
2015-05-24 Jan MusílekStátnice: TSP
2015-05-24 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-24 Jan MusílekStátnice: Matroid intersection theorem.
2015-05-24 Ladislav LáskaStátnice: PCP věta.
2015-05-24 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-24 Jan MusílekDokázán hladový algoritmus na matroidech.
2015-05-23 Ladislav LáskaOprava preklepu.
2015-05-23 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-23 Jan MusílekTeX je lepší, než PDF ;-).
2015-05-23 Ladislav LáskaStátnice: Pravdepodobnostni modely a algoritmy.
2015-05-23 Jan MusílekZáklady matroidů.
2015-05-23 Jan MusílekPřidán okruh Kombinatorická optimalizace.
2015-05-22 Jan MusílekDůkaz Master theoremu.
2015-05-22 Jan MusílekFormulace Master-theoremu.
2015-05-22 Jan MusílekVytvořující funkce a rekurence.
2015-05-19 Ladislav LáskaStátnice: pravděpodobnostní modely, střední hodnota
2015-05-19 Ladislav LáskaStátnice: souvislost.
2015-05-18 Ladislav LáskaStátnice: Oprava triangulace a přesun obrázků do img/
2015-05-18 Ladislav LáskaStátnice: Vylepšení důkazu Sunflower lemma.
2015-05-18 Ladislav LáskaStatnice: Teorie parovani.
2015-05-18 Jan MusílekKönigovo nekonečné lemma a věta o barevnosti nekonečnýc...
2015-05-18 Jan MusílekDoplněny informace o hledání SSK.
2015-05-18 Jan MusílekPřidán Tarjanův algoritmus pro hledání SSK.
2015-05-18 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-18 Jan MusílekZměny v orientovaných grafech.
2015-05-17 Ladislav LáskaStátnice: množinové systémy.
2015-05-17 Ladislav LáskaStátnice: Oprava znaménka.
2015-05-17 Ladislav LáskaKredit za priklad k ZigZag.
2015-05-17 Ladislav LáskaAlgebraicke vlastnosti vcetne Expanderu.
2015-05-17 Jan MusílekDoplněn a opraven důkaz k Moorovým grafům.
2015-05-17 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2015-05-17 Jan MusílekPřidáno makro \set
2015-05-17 Ladislav LáskaStatnice: Barevnost, kousek orientovanych grafu.
2015-05-17 Jan MusílekOprava překlepu.
2015-05-17 Jan MusílekDopracován důkaz Nash-Williamse u regulárních grafů.
2015-05-17 Jan MusílekZačátek nekonečné kombinatoriky.
2015-05-17 Jan MusílekDůkaz nekonečné Ramseyovy věty.
2015-05-16 Jan MusílekPoznámky ke státnicím -- první dvě kapitolky.
2013-09-15 Ladislav LaskaDrobne opravy od Jitky.
2013-08-01 Ladislav LaskaMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-08-01 Ladislav LaskaFriendship theorem.
2013-08-01 Honza 'Stínovlas... Merge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-08-01 Honza 'Stínovlas... Věta o proplétání kvocientu.
2013-08-01 Ladislav LaskaRychlost konvergence nahodne prochazky.
2013-08-01 Ladislav LaskaMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-08-01 Ladislav LaskaStabilni distribuce.
2013-08-01 Honza 'Stínovlas... Reileighův princip.
2013-08-01 Ladislav LaskaMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-08-01 Ladislav LaskaNormalnost a baze z vlastnich vektoru.
2013-08-01 Honza 'Stínovlas... Funkcionální reprezentace.
2013-08-01 Ladislav LaskaMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-08-01 Honza 'Stínovlas... Shannonova kapacita a spol.
2013-08-01 Ladislav LaskaLemma A o Lovaszovi.
2013-08-01 Ladislav LaskaLemma B o Lovaszovi.
2013-08-01 Ladislav LaskaFisherova nerovnost (snad).
2013-07-31 Ladislav LáskaLAK: Drobne opravy.
2013-07-30 Ladislav LáskaSamoopravne kody z Algebry 2.
2013-07-30 Jan MusílekMerge branch 'master' of git+ssh://krakonos.org/poznamk...
2013-07-30 Jan MusílekZačátek Markovovských řetězců.
2013-07-30 Ladislav LáskaLAK: subsubsection -> subsection
2013-07-30 Ladislav LáskaUvod do PP, zneni Lloyda a charakterizace.
2013-07-30 Ladislav LáskaLloyduv prototyp.
2013-07-30 Jan MusílekÚprava věty o eulerovských podgrafech a řezech.
2013-07-30 Ladislav LáskaOpraveno poradi z merge.
2013-07-30 Ladislav LáskaObskurni rovnost o char. polynomu.
2013-07-30 Ladislav LáskaLemma o prechodu k bazi (soucas Lloydovy vety).
2013-07-30 Jan MusílekDalší kus Lloyda.
2013-07-30 Jan MusílekLemma o tridiagonálních maticích.
2013-07-30 Jan MusílekOpraveny a doplněny důkazy u vzd. reg. grafů.
2013-07-28 Jan MusílekExpandéry a mixing lemma.
2013-07-26 Honza 'Stínovlas... Vzdálenostně regulární grafy.
2013-07-26 Honza 'Stínovlas... Začátek Friendship theoremu.
2013-07-25 Honza 'Stínovlas... Silně reguálrní grafy.
2013-07-19 Honza 'Stínovlas... Eulerovské podgrafy a řezy.
2013-07-16 Honza 'Stínovlas... Skalární součin a sudo-sudo města.
2013-07-16 Honza 'Stínovlas... Dolní odhad na Ramseyovo číslo.
2013-07-13 Honza 'Stínovlas... Dvouvzdálenostní množiny.
2013-07-03 Ladislav LaskaStripky z LAK.
2013-01-10 Ladislav LaskaPoznamky z KaG II.
next